EtnoMet (Aroaren berbaroak)

2004ko azaroaren 1ean sortua. Eguraldiaren gainean mintzatzeko gunea: zer-nolako ikuspegia daukan herriak eguraldiarekiko, zein hitz erabiltzen den ahozko euskaran fenomeno atmosferiko jakinak izendatzeko. Sasoi edo egun batzuetan dagoen eguraldiaren aitzakian, iruzkinak egiteko gunea.

2005/10/04

Ohartu gabe, lastailean gaude

“http://www.newmastersgallery.com/ArtistsB/BerberianShow2004-October%20in%20Victor%20Idaho32x41.jpg” irudia ezin da bistaratu, akatsak dituelako.,

Eklipsea dela, Aizkorrin elurra dela... beste hilabete bat hasita genuela ahaztuta nengoen. Ohi denez, bilduta dauzkadan izendapenak plazaratzen ditut zuen begien gozagarri. Lau multzotan bana daitezke izendapenok: azaro, bil(du), lasto eta urri ingurukoak. Inork besterik badaki?

azaro
: N-Aezkoa, Zaraitzu/ Erronkariera. Azkue. Hiztegia.
bildil
: Lhande-Harriet. Hiztegia.
biltzil
: "Orain biltzen bait'dira zugaitzen igali edo fruturik geienak". Arantzazu Egutegia, 1962-10-01.
hurrieta
: Refranes y Sentencias, 149."Hurrieteak hurri gauzak, ta hurri dira arren bearrak".
lastail
: "Itzak berak argi digunez, lasto-illa, gariak jo dira ta lastoa alde batetik bestera asten daneko illa". Arantzazu Egutegia, 1962-10-01.
urri bigarren
: B-Arratia, Barinaga. Azkue. Hiztegia.
urri
: N-Baztan / Bizkaiera /Behe-Nafarrera / Gipuzkera /Lapurtera. Euskaldunak lurrari ondo lotuak izan bear zuten. Konturatuko ziñan ill guziei, edo egualdiagatik, edo ill orrtean lurrak ematen duanagaitik deitzen dietela. Oraingoari ere "Urrilla", "Urrite", "Urria". Urra-illa dala adierazten digu; ill onetan biltzen nunbait urrak. Esan diteke baita ere, au ziurrago, gutxi daneko illa, exkax dabillen illa. Arantzazu Egutegia, 1962-10-01. Azkue. Hiztegia.
urrieta
: Urriari zonbaitek erraiten diote urrieta edo urrila. Gure Almanaka, 1951, 7 or.
urril
: Urriari zonbaitek erraiten diote urrieta edo urrila. Gure Almanaka, 1951, 7 or.
urrita
: B-Txorierri. Azkue. Hiztegia.
urrite
: B-Urduliz. Azkue. Hiztegia.

 
Contador gratis contadorplus.com -----------------------------------------------------------------