EtnoMet (Aroaren berbaroak)

2004ko azaroaren 1ean sortua. Eguraldiaren gainean mintzatzeko gunea: zer-nolako ikuspegia daukan herriak eguraldiarekiko, zein hitz erabiltzen den ahozko euskaran fenomeno atmosferiko jakinak izendatzeko. Sasoi edo egun batzuetan dagoen eguraldiaren aitzakian, iruzkinak egiteko gunea.

2005/07/01

Uztaila hasia da

“http://www.bnf.fr/enluminures/images/jpeg/i6_0007.jpg” irudia ezin da bistaratu, akatsak dituelako.


Uztaila hasita dago. Atsotitzak dioenez “
Uztailleko borronbonbon, ez beti goxo baiña on”. Urteko zazpigarren hilabetean nekazaritzari bete-betean uztarturiko hiru izen erabiltzen dira: “garagar” (gogora dezagun hori ere ekaina dela zenbait tokitan), “gari” eta “uzta”. Gaur GARA egunkariaren azken orrialdean Pello Zabalak artikulu edera egin du hilabete honi buruz, beraz, informazio gehiago nahi duenak jo beza bertara. Zoritxarrez, ez dago interneten ikusgai. Nik bildutako izendapenak eta adibideak honako hauek dituzue:


garagarril: Bizkaiera. "Denporarik egokiena atarako da bagillaren ta garragarrillaren artean, bei bat baino eztaukanarentzat". Azkue. Hiztegia / Dialogues Basques, Londres 1857.
gari-il: Erronkariera, Zaraitzuera. Azkue. Hiztegia.
garil
: N-Aezkoa / Erronkariera / ... "Bizkaya'n Garilla'ri, urteko 7'g illari,r deitzen dautsogu Garagarrilla". Kirikiño. Abarrak, 55 or.
uzta: Goi-Nafarrera / Gipuzkera. "Ilabete beroenak uzta-abustuak dira" (N-Baztan). Azkue. Hiztegia.
uztail: Behe-Nafarrera / Gipuzkera / Lapurtera / Zuberera. Garragarrillarekin uztaillaren artean da onetarako denporarik onena. Erayero eta uztail-artea da hortakotzat arorik hoberena". (Diál. bas. 95-111). Azkue. Hiztegia.
üztaril : Zuberera. “Arramayatzaren eta üztarilaren artea da hortako thenorerik hobena, behi bat baizik eztianarentako" (Diál. bas. 95-12.). Azkue. Hiztegia.
uztaro: Goi-Nafarrera / Behe-Nafarrera / Gipuzkera / Lapurtera / Zuberera. Azkue. Morfologia, 120 or.

 
Contador gratis contadorplus.com -----------------------------------------------------------------